lllt

 • اثر لیزر ترانس کرانیال بر مدل تجربی افسردگی

  افسردگی یک اختلال شایع روانی است که میزان شیوع آن در جمعیت ‏بزرگسال جهان 16% می باشد. در سالهای اخیر، لیزردرمانی کم توان فراجمجمه ای ‏مورد توجه ویژه ای به عنوان یک روش غیردارویی برای درمان افسردگی قرار گرفته ‏است.

  بیشتر بخوانید »
 • کنترا انديکاسيون هاي ليزردرماني

  خيلي از کنترا انديکاسيونهاي ليزر درماني غير تهاجمي هنوز هم در مقالات به چشم ميخورند. بهر حال بعضي از آنها که ذکر مي شوند کاملا بي استفاده اند و هرگز اثبات نشده اند و ذکر مداوم آنها بخاطر اين است که مؤلفان بدون بررسي اعتبار آنها از همديگر نقل قول مينمايند. بنا براين اشتباهات متعددي ميتواند رخ دهدو خيلي از…

  بیشتر بخوانید »
 • ليزردرماني داخل وريدي

  بتازگي روشهاي مختلف فتوهموتراپي شامل تاباندن اشعه ليزر و غير ليزر( شامل incoherent monochromic, narrow band , broad band ) بطور گسترده اي در درمان پاتولوژيهاي مختلف بکار مي روند .

  بیشتر بخوانید »
 • مقدمه ای بر ليزر درمانی کم توان

  ليزر درمانی کم توان يک نام پذيرفته شده بين المللی برای تحريک زيستی با ليزرهای کم انرژی بمنظور رسيدن به آثار مطلوب درمانی می باشد. از تحريک برای فعال سازی سيستم دفاعی بدن استفاده ميکنند. LLLT يکی از روش های درمان طب فيزيکی است که شامل آکوپانکچر ( AP) نيز می باشد . با اينکه AP بخوبی پذيرفته شده است…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرد های ليزردرمانی کم توان که در مقالات جهانی به آنها اشاره شده است

  يزردرمانی بيشتر در تخصص هايي مثل درماتولوژی ، تراماتولوژی ، طب ورزش ، ارتوپدی ، دندانپزشکی ، اورولوژی ، ژينکولوژی ، پزشکی عمومی ، دامپزشکی ، فيزيوتراپی و غيره استفاده ميشود . دردهای مزمن – دردهای حاد (تروماتيک) – دردهای گردن و پشت – تندينيت (التهاب تندون) – آسيب های ورزشی – نقاط ماشه ای دردناک – سندرم تونل کارپ…

  بیشتر بخوانید »
 • تاريخچه ليزروليزردرمانی کم توان

  اينشتين در سال 1917 مبنای تئوری نشر بر انگيخته الکترومغناطيس را عنوان نموده بود. تئوری وی توسط لاند برگ در سال 1928 تاًئيد شدولی امکان عملی ساخت يک ليزردر آن زمان وجود نداشت.اگر چه درطی چند دهه تئوری شناخته شده بود، تاريخچه استفاده از ليزر نسبتاً کوتاه است.اصول توسعه عملی ليزرازفهم بهتر سطوح انرژی اتمها و مولکولهادر دهه1930 ودهه 1940…

  بیشتر بخوانید »
بستن
رفتن به نوار ابزار